Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

KUBÍNOVA

Katastr

Heřmanice
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1942 Malostranní (Kleinseiten)
Podle směru ulice k části obce zvané Malá Strana.
1945 Harrachova
František Arnošt, hrabě z Harrachu (1799–1884), rakouský šlechtic z rodu Harrachů a politik české národnosti , první důlní podnikatel v Heřmanicích.
1952 Slunná (Na Dolině)
Podle charakteru – jedná se o otevřenou a prosluněnou ulici.
1959 Kubínova
Alois Kubiena (1902-1942), dělník z Heřmanic, 1941 zatčen za ilegální činnost v KSČ, popraven ve Vratislavi.

Název ulice Kubínova byl použit po jiné blízké zaniké ulici v Heřmanicích !


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla celá ulice zásadně přestavěna.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie