Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

Katastr

Vítkovice
Popis ulice
  • Zvonice kostela, sloužící také jako vodárenská věž, byla postavena roku 1882, kostel sv. Pavla byl pak přistavěn roku 1886.

Vývoj pojmenování ulice

---- Kostelní náměstí (Kirchen Platz)
Podle zdejšího kostela sv. Pavla z roku 1886.
1890 Pavlovo náměstí (Paulus Platz)
Paul Kuppellwieser (1843–1919), ředitel Vítkovických železáren v letech 1876–1892, zasloužil se o rozvoj Vítkovic.
1919 Husovo náměstí
Mistr Jan Hus (asi 1370- 1415), český reformátor církve a kazatel, profesor Karlovy univerzity v Praze, upálen v Kostnici.
1939 Kuppelwieserovo náměstí (Kuppelwieser Platz)
viz výše
1945 Mírové náměstí
Na počest uzavření míru po II. světové válce roku 1945.

Roku 1919 bylo navrženo rozdělení náměstí na jižní část - Pavlovo nám. a severní část - Husovo nám.

V roce 1992 bylo navrženo jeho přejmenování na nám. T. G. Masaryka.


Vývoj průběhu ulice
poloha náměstí.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie