Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NA SRÁZU

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1942 Ziegelheimova (Ziegelheimgasse)
Gustav Ziegelheim (1838–1904), německý profesor hornictví na příbramské báňské akademii a její rektor v letech 1899 - 1901, odborník na důlní měřictví a mapování.
1945 Mládkova
Antonín Mládek (1817 - 1879), horní inspektor a ředitel dolů bratří Gutmannů, vlastenec a mecenáš, podílel se na založení české školy a fary v Orlové.
1963 Na Srázu (Karla Pokorného)
Podle polohy ulice.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie