Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NÁMĚSTÍ
BOŽENY
NĚMCOVÉ

Katastr

Poruba
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1956 náměstí Boženy Němcové
Božena Němcová (1820–1862), česká spisovatelka, sběratelka a autorka pohádek a povídek.


Vývoj průběhu ulice
poloha náměstí.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie