Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NÁMĚSTÍ JURIJE GAGARINA

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
---- náměstí Bratří Špačků
Oldřich a Otakar Špačkové, majitelé významné ostravské stavební firmy Bratři Špačkové, která řešila vlastní výstavbu domů na náměstí (firma existovala v letech 1921–1948).
1937 náměstí Dra. Karla Kramáře (Kramář Platz)
Karel Kramář (1860–1937), český politik, účastník protirakouského odboje, první ministerský předseda samostatného Československa.
1942 Bohumínské náměstí (Oderberger Platz)
Podle polohy náměstí u ulice Bohumínské, která směřuje k městu Bohumín.
1945 Slezské náměstí
Podle polohy za řekou Ostravicí ve Slezské části Ostravy.
1961 náměstí Jurije Gagarina
Jurij Alexejevič Gagarin (1934–1968), sovětský kosmonaut, první člověk, který vzlétl do vesmíru (12. dubna 1961).

V roce 1989 byl název náměstí Jurije Gagarina znovu schválen pro plánovanou výstavbu obytné oblasti Františkov, ta však už nebyla realizována.


Vývoj průběhu ulice
poloha náměstí.
byl název prodloužen i na fragment původní ulice Michálkovické.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie