Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NÁMĚSTÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

Katastr

Zábřeh
Popis ulice
  • Prostor vznikl v letech 1959 - 1962 dostavbou Rodimcevovy ulice na výstavní třídu sídliště Stalingrad.

Vývoj pojmenování ulice
---- Stalingradské náměstí
Podle tehdejšího názvu celého zdejšího sídliště - Stalingrad.
1969 náměstí Slovenského národního povstání (náměstí SNP)
Slovenské národní povstání (SNP), ozbrojené vystoupení protifašistických sil na území Slovenska v závěru druhé světové války. Pojmenováno u příležitosti 25. výročí této události.

Již roku 1963 bylo navrženo jeho pojmenování na náměstí Hutníků.


Vývoj průběhu ulice
poloha náměstí.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie