Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

POČÁTEČNÍ

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Hořovského (Hořovskýgasse)
Eduard Hořovský (1931–1898), český báňský odborník a c. k. horní rada, ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů, propagátor nových těžebních metod.
1942 Mléčná (Milchgasse)
Původ názvu není znám ?
1945 Hořovského
viz výše
1963 Počáteční
Podle polohy ulice na okraji obce Slezské Ostravy.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl postaven nový most přes Lučinu a také upraven průběh ulice.
byla západní část oddělena do Šenovské ulice.
byla původní ulice postupně přestavěna.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie