Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

POLANECKÁ

Katastr

Svinov
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

Do roku 1967 tvořila součást tehdejší ulice Fučíkovy.

1967 Polanecká
Podle směru ulice k Polance nad Odrou.

Do roku 1967 existoval název Polanecká ulice v Kunčicích !


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl upraven původní průběh napřímením oblých úseků a nově byla přestavěna celá střední část ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie