Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

SOKOLA TŮMY

Katastr

Mar. Hory, Hulváky
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

1931 Owenova (Smetana Park)
Robert Owen (1771–1858), britský socialista, průmyslník, myslitel a sociální reformátor.
1939 Sokola Tůmy (Tůma Straße)
František Sokol-Tůma (1855–1925), český spisovatel, novinář, dramatik, autor próz z prostředí Valašska a Ostravska.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie