Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

SOKOLSKÁ

Katastr

Svinov
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1931 Sokolská (Křížkovského, Fügnerova)
Česká obec sokolská, masová tělovýchovná organizace založená roku 1867 z iniciativy M. Tyrše. V blízkosti je budova sokolovny.
1939 U Německého domu (Zum Deutschen Haus)
Podle tehdejší polohy ulice.
1945 Sokolská
viz výše

V roce 1963 bylo navrženo přejmenování na ulici Spartakiádní.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie