Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ŠÍDLOVECKÁ

Katastr

Hrabová
Popis ulice
  • Západní část ulice vznikla v letech 1939 – 1943 v rámci výstavby dělnické kolonie Vítkovických železáren.
  • Další výstavba pak pokračovala v letech 1947 - 1951 budováním sídliště Šídlovec.

Vývoj pojmenování ulice
1942 Elbertzhagenova (Elbertzhagen Straße)
Karl Friedrich Elbertzhagen (1816–1890), německý podnikatel, ředitel Vítkovických železáren.
1945 Eliášova
Alois Eliáš (1890–1942), československý generál, předseda protektorátní vlády, účastník ilegálního protinacistického odboje za II. světové války, popraven nacisty.
1952 Belojannisova (Beethovenova)
Nikos Belojannis (1915–1952), řecký komunistický politik a národní hrdina, činitel řeckého dělnického hnutí a bojovník proti fašismu, stal se symbolickou obětí autoritářského poválečné zřízení Řecka.
1992 Šídlovecká (Stromořadí, Topolová)
Podle názvu zdejšího sídliště "Šídlovec", které vzniklo na místě bývalého rybníka téhož jména.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie