Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ŠPÁLOVA

Katastr

Přívoz
Popis ulice
  • Ulice byla vystavěna roku 1888 na původní rybniční hrázi.

Vývoj pojmenování ulice

1893 Donnersmarckova (Donnersmarck Straße) (Na Příkopech)
Henkel Quido von Donnersmarck (1830–1916), významný průmyslový podnikatel v Prusku, v roce 1863 založil zdejší válcovnu plechu Donnersmarck Hütte.
1911 Hitzigrathova (Hitzigrathgasse)
Heinrich Hitzigrath (* 1855 ?), německý podnikatel, ředitel zinkovny a člen městské rady v Přívoze původem z Pruska.
1919 Husova
Mistr Jan Hus (asi 1370- 1415), český reformátor církve a kazatel, profesor Karlovy univerzity v Praze, upálen v Kostnici.
1932 Hlávkova
Josef Hlávka (1831–1908), český architekt, stavební podnikatel a politik, největší český mecenáš, spoluzakladatel České akademie věd.
1940 Hitzigrathova (Hitzigrath Straße)
viz výše
1945 Rooseveltova
Franklin Delano Roosevelt (1882–1945), americký politik a 32. prezident USA v letech 1933–1945, jeden z vítězů II. sv. války a jeden z nejuznávanějších světových státníků.
1951 Špálova
Václav Špála (1885–1946), český akademický malíř, grafik a ilustrátor.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
se stalo její součásti i torzo nerealizované ulice Široké.
byla prodloužena o ulici Thälmannovu.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie