Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ŠVERMOVA

Katastr

Mar. Hory
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

1901 Vondráčkova
Ignác Vondráček (1819–1887), český průmyslník a báňský inženýr, průkopník hornictví na Ostravsku.
1940 Závodní (Gruben Straße)
Ulice vedla k důlnímu komplexu, jámě Ignát.
1945 Vondráčkova
viz výše
1951 Švermova
Jan Šverma (1901–1944), český komunistický politik a novinář, účastník ilegálního protinacistického odboje za II. světové války, zemřel během Slovenského národního povstání. Jeho jméno nesl i blízký důl Jan Šverma.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla severní část přeložena na novou objízdnou komunikaci kolem dolu Ignát.
byla ulice přerušena náspem budované rychlostní silnice Mariánskohorské.
byla původní zástavba oddělené jižní části demolována a následně zde vznikly výrobní a skladovací haly různých firem.
byla severní část ulice napojena na nový úsek ulice Slovenské (vystavěn násep).

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie