Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

WATTOVA

Katastr

Přívoz
Popis ulice
  • Ulice zde byla postavena roku 1891 (původně rybniční hráz), ale měla šířku jen 4 m, jelikož ji lemovala Vachařská strouha.

Vývoj pojmenování ulice

---- Na Příkopech (Am Graben)
Podle bývalých rybničních hrází.
1893 Skladní (Magazin Straße)
Podle původních skladišť železničního hospodářství Severní dráhy Ferdinandovy.
1911 Donnersmarckova (Donnersmarckgasse)
Henkel Quido von Donnersmarck (1830–1916), významný průmyslový podnikatel v Prusku, v roce 1863 založil zdejší válcovnu plechu Donnersmarck Hütte.
1919 Havlíčkova
Karel Havlíček Borovský (1821–1856), český básník, novinář, politik a národní buditel.
1932 Wattova (Watt Straße)
James Watt (1736–1819), skotský mechanik, vynálezce a fyzik–samouk, známý vynálezy a vylepšení parních strojů.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl název prodloužen o jižní úsek kolem fary.
vybudováním Hlavní pošty vznikl západní úsek ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie