Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ZÁMOSTNÍ

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Všehrdova (Všehrdgasse)
Viktorin Kornel ze Všehrd (1460–1520), spisovatel, právník, univerzitní mistr a od roku 1484 děkan Karlovy univerzity.
1942 Živnostenská (Gewerbegasse)
Podle živnostníků, kteří bydleli v ulici.
1945 Zámostní
Podle starého názvu původní obce Zámostí, nyní součástí Slezské Ostravy.

V roce 1936 bylo navrženo přejmenování na ulici Maxima Gorkého.
V roce 1989 (12.7.) byl název Zámostní znovu schválen pro plánovanou novou výstavbu obytné oblasti Františkov, ta však už nebyla realizována.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
Úsek serpentin na Bazaly byl oddělen do nové ulice Cyrila Stojana.
Jižní část ulice byla zrušena při výstavbě nového obytného domu a průběh byl odkloněn do nepojmenované uličky (dříve ulice V Uličce.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie