Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ŽIŽKOVA

Katastr

Hrušov
Popis ulice
  • Vlivem důlní činnosti v této oblasti došlo k výrazným poklesům terénu (až o 3 m) a celé území se tak dostalo pod úroveň hladiny v nedaleké řece Odře. Při povodni roku 1997 byla pak celá oblast zaplavena, což mělo za následek její totální devastaci, postupné vylidnění a demolici téměř veškeré zástavby.
  • V současnosti je připravován projekt „Gravitační odvodnění Hrušova“, který řeší celkové zasypání této oblasti nad úroveň hladiny stoleté vody (navýšení terénu o cca 4,5 m) a vybudování průmyslové zóny pro lehký průmysl.

Vývoj pojmenování ulice
1907 Františka Josefa I. (Franz Straße)
František Josef I. (1830–1916) z rodu Habsbursko-lotrinského, od roku 1848 rakouský císař, český a uherský král.
1920 Žižkova
Jan Žižka z Trocnova (asi 1360–1424), významný husitský vojevůdce, jenž je pokládán za otce husitské vojenské doktríny.
1939 Dr. Goebbelse (Dr. Goebbels Straße)
Joseph Goebbels (1897–1945), říšský ministr propagandy, jeden z nejvyšších nacistických představitelů a válečný zločinec.
1942 14. března (Straße des 14. März)
Podle data obsazení Ostravy německými vojsky, 14. března 1939.
1945 Žižkova
viz výše

Zrušení názvu ulice bylo v roce 2004 odloženo pro nedořešené fiktivní trvalé pobyty osob.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl název prodloužen východně.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie