Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

PALACKÉHO

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice
  • Roku 1912 byla zprovozněna nová tramvajová trať do Michálkovic což si vyžádalo také vystavění původní silniční serpentiny.

Vývoj pojmenování ulice
1907 Palackého (Palacký Straße)
František Palacký (1798–1876), český historik, politik, spisovatel a organizátor českého národního hnutí.
1942 Palackého
Název ulice zanikl sloučením do nového průběhu Michálkovické ulice.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
úsek serpentin byl oddělen do samostatné ulice Cyrila Stojana.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie