Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

1. MÁJE

Katastr

Mor. Ostrava, Mar. Hory, Vítkovice
Popis ulice
  • Původní okresní silnice Mariánské Hory - Vítkovice nově vystavěná roku 1888.

Vývoj pojmenování ulice

Do roku 1932 byly její části pojmenována třemi různými názvy v každém ze tří katastrů kterými probíhá.

Vítkovice 1890 Vilémova (Wilhelm Straße)
Wilhelm Gutmann (1826–1895), významný moravský a rakouský podnikatel a průmyslník, spolumajitel Vítkovických železáren.
1919 6. července
Na památku dne upálení mistra Jana Husa v Kostnici, 6. července 1415.
Mar. Hory ---- ulice U Koule (Kugel Straße)
Podle tehdy významného hostince U Koule, který zde stával.
1901 Žižkova
Jan Žižka z Trocnova (asi 1360–1424), významný husitský vojevůdce, jenž je pokládán za otce husitské vojenské doktríny.
Mor. Ostrava ---- okresní silnice Mariánské Hory - Vítkovice (Bezirkstraße Ellgoth - Witkowitz)
Podle svého významu.
1910 Železárenská (Eisenwerk Straße)
Podle polohy ulice u Nových válcoven Vítkovických železáren.
společně 1932 6. července
viz výše
1939 1. máje (Straße des 1. Mai)
K poctě 1. máje, svátku práce.

Vývoj průběhu ulice
první oficiální pojmenování Vítkovické části ulice.
první oficiální pojmenování Mariánskohorské části ulice.
první oficiální pojmenování Mor. Ostravské části ulice.
sloučení všech tří úseků do společné ulice 6. července.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie