Domů Seznamy Mapy Historie


Vysvětlení struktury stránek


Seznam ulic

Název ulice
 • Každé ulici je věnována samostatná strana rozdělená do oddílů.
 • Název každé ulice je zapsán do okna uliční tabulky, jejíž vzhled se mění podle současného stavu ulice:
existuje sloučena

Bachmačská

Dalimilova

zanikla nerealizována

Arbesova

Mošnova


 • Existujícím ulicím byl úředně schválen platný název a jsou doposud součástí městské infrastruktury.
 • Sloučené ulice se staly součástí jiných ulic a jejich název tím zanikl, stavebně ale nadále existují.
 • Zaniklé ulice již přestaly existovat (většinou demolicí zástavby) a jejich název byl oficiálně zrušen.
 • Nerealizovaný ulicím byl sice úředně schválen název, ale z nějakého důvodu už nebyly postaveny.
 • Dále je zapsáno katastrální území ve kterém se ulice nachází, popř. více katastrů pro větší ulice.

Popis ulice
 • Uvádí krátký popis vzniku ulice, případně doplněný o důležité změny ovlivňující charakter ulice.

Vývoj pojmenování ulice
 • Shrnuje změny názvu ulice seřazené chronologicky od nejstarších po poslední platný název. Heřmanská
 • Pokud existovala i německy psaná varianta názvu ulice, je uváděna kurzívou v závorce. (Herrmanngasse)
 • Název může být doplněn o další navrhovaný, ale neschválený název ulice, který je odlišen barevně. (Vysokoškolská)
 • Pokud název ulice již zanikl je tato skutečnost zapsána přeškrtnutým textem. Arbesova
 • Neoficiální nebo lidové názvy ulic nejsou časově určeny a místo roku jsou zapsány jen čtyři pomlčky. ----
 • Pokuj je časový údaj jen přibližný (rozpětí až +/- 5 let) je předsazen symbolem vlnovky (tilda). ~1970
 • Zjištěný výklad každého názvu následuje odsazeným textem u jednotlivých položek.
 • Pokud byl nalezen pro daný výklad relevantní článek v enyklopedii Wikipedie, je tento připojen hypertextově.
 • Případné navrhované, leč neschválené změny v pojmenování ulice jsou pak zapsány na konci přehledu.

Vývoj průběhu ulice
 • Vývoj průběhu ulice nabízí přepínač možných poloh dané ulice, pokud se její průběh v historii měnil.
 • Každá možná varianta průběhu ulice je určena rokem této změny a slovním popisem.
původní průběh ulice.
prodoužení západním směrem.

Plány ulic:
 • Vývoj průběhu ulice nabízí přepínač možných poloh dané ulice, pokud se její průběh v historii měnil.
 • Každá možná varianta průběhu ulice je určena rokem této změny a slovním popisem.
 • Průběh ulice je vykreslen pomocí služby Mapy API s běznými podkladovými vrstvami serveru mapy.cz.
 • Mapové okno je doplněno o přepínač doplňkových podkladů, které tvoří vybrané dobové plány ostravských ulic. Jejich dostupnost je omezena na území které tyto plány pokrývají.

Současný pohled do ulice prostřednictvím google.maps
 • Poté je ještě pro lepší představu poslední platný průběh ulice vykreslen pomocí služby Google Maps APIs na podkladě šikmého leteckého snímku oblasti se základní podporou služby google.maps.


Domů Seznamy Mapy Historie