Domů Seznamy Mapy Historie


Vysvětlení struktury stránek


Seznam ulic

Název ulice
 • Každé ulici je věnována samostatná strana rozdělená do oddílů.
 • Název každé ulice je zapsán do okna uliční tabulky, jejíž vzhled se mění podle současného stavu ulice:
existuje sloučena

Bachmačská

Dalimilova

zanikla nerealizována

Arbesova

Mošnova


 • Existujícím ulicím byl úředně schválen platný název a jsou doposud součástí městské infrastruktury.
 • Sloučené ulice se staly součástí jiných ulic a jejich název tím zanikl, stavebně ale nadále existují.
 • Zaniklé ulice již přestaly existovat (většinou demolicí zástavby) a jejich název byl oficiálně zrušen.
 • Nerealizovaný ulicím byl sice úředně schválen název, ale z nějakého důvodu už nebyly postaveny.
 • Dále je zapsáno katastrální území ve kterém se ulice nachází, popř. více katastrů pro větší ulice.

Popis ulice
 • Uvádí krátký popis vzniku ulice, případně doplněný o důležité změny ovlivňující charakter ulice.

Vývoj pojmenování ulice
 • Shrnuje změny názvu ulice seřazené chronologicky od nejstarších po poslední platný název. Heřmanská
 • Pokud existovala i německy psaná varianta názvu ulice, je uváděna kurzívou v závorce. (Herrmanngasse)
 • Název může být doplněn o další navrhovaný, ale neschválený název ulice, který je odlišen barevně. (Vysokoškolská)
 • Pokud název ulice již zanikl je tato skutečnost zapsána přeškrtnutým textem. Arbesova
 • Neoficiální nebo lidové názvy ulic nejsou časově určeny a místo roku jsou zapsány jen čtyři pomlčky. ----
 • Pokuj je časový údaj jen přibližný (rozpětí až +/- 5 let) je předsazen symbolem vlnovky (tilda). ~1970
 • Zjištěný výklad každého názvu následuje odsazeným textem u jednotlivých položek.
 • Pokud byl nalezen pro daný výklad relevantní článek v enyklopedii Wikipedie, je tento připojen hypertextově.
 • Případné navrhované, leč neschválené změny v pojmenování ulice jsou pak zapsány na konci přehledu.

Vývoj průběhu ulice
 • Vývoj průběhu ulice nabízí přepínač možných poloh dané ulice, pokud se její průběh v historii měnil.
 • Každá možná varianta průběhu ulice je určena rokem této změny a slovním popisem.
původní průběh ulice.
prodoužení západním směrem.

Plány ulic:
 • Vývoj průběhu ulice nabízí přepínač možných poloh dané ulice, pokud se její průběh v historii měnil.
 • Každá možná varianta průběhu ulice je určena rokem této změny a slovním popisem.
 • Průběh ulice je vykreslen pomocí služby Mapy API s běznými podkladovými vrstvami serveru mapy.cz.
 • Mapové okno je doplněno o přepínač doplňkových podkladů, které tvoří vybrané dobové plány ostravských ulic. Jejich dostupnost je omezena na území které tyto plány pokrývají.
 • Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků ("ptačí pohled") zajištuje rovněž služba Mapy API.
 • Pokrytí šikmých snímků je omezeno jen pro urbanisticky významnou část města, takže v okrajových částech Ostravy nejsou snímky dostupné.


Domů Seznamy Mapy Historie