Domů Seznamy Mapy Historie

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY:

ADAMUS, Alois. Dějiny města Ostravy v přehledu až do r. 1860, Ostrava, 1927

ADAMUS, Alois. Ilustr. adresář obchodníků a živnostníků města M. Ostravy. Ostrava, ~1930

ADAMUS, Alois. Legendy ostravských ulic. Ostrava, 1934

Adresář veřejných podniků a institucí, úřadů, lékařů, právníků, stavitelů atd. Ostrava, ~1934

Adressbuch aller Länder der Erde der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreibenden, Gutsbesitzer etc. Nürnberg, ~1901

BALAŠTÍKOVÁ, Lucie. Názvy ulic v městské části Ostrava-Hrušov. Ostrava, 2002.Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

BĚLKA, Oldřich. Seznam ulic a veřejných prostranství města Ostravy. DPMO. 1964

BLAHUT, Leopold. Führer durch das Ostrau-Karwiner Revier samt Situationsplan von M. Ostrau. Ostrava, 1920

BROSCH, Josef. Adressbuch und Branchenbuch für den Oberlandratsbezirk Mährisch Ostrau. Ostrava, 1941

BROSCH, Josef. Adress- und Branchenbuch für das nordostmährische Industriegebiet . Ostrava, 1943

DOČKAL, Alois. Adressbuch des Ostrau-Karwiner Kohlen-Revieres mit Handels- und Gewerbeanzeiger u. einer Planskizze. Ostrava, 1914

DRAPALA, Richard. Geschichte der Stadt Mährisch-Ostrau mit zahlreichen Abbildungen und Plänen. Ostrava, 1933

EŠKOVÁ, Linda. Názvy ulic v městských částech Ostrava-Heřmanice, Ostrava-Michálkovice.Ostrava, 2002. Magisterská diplomová práce.

FRÝDLOVÁ, Veronika. Názvy ulic v části Slezská Ostrava jako odraz společenského vývoje. Ostrava, 1999. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

HANSLIÁN, Ludvík. Schematismus města M. Ostravy. Ostrava, 1927

JALŮVKOVÁ, Jana. Názvy ulic, náměstí a parků ve Vítkovicích v letech 1828 - 1997. Archív akciové společnosti Vítkovice, Ostrava 1997

JANOUŠKOVÁ, Stanislava. Názvy ulic v Radvanicích. Ostrava, 1999. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

JIROUŠKOVÁ, Markéta. Názvy ulic v městských částech Ostrava-Kunčice, Ostrava-Kunčičky. Ostrava, 2002. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

JIŘÍK, Karel, PITRONOVÁ, Blanka. Dějiny Ostravy. Ostrava, 1967

JURČÍK, Zdeněk. Názvy ostravských ulic (část Přívoz) jako odraz společenského vývoje. Ostrava, 2001. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

KITTL, Julius. Die Stadt Mährisch-Ostrau in ihrer Entwickelung während der Regierungs-Periode... Ostrava, 1888

KITTL, Julius. Adressen-Buch der Stadt Mähr.-Ostrau und ihrer Nachbargemeinden des mährisch-slesischen Industrie. Ostrava, 1897

KNOTEK, Ladislav. Obchodní adresář uhelného revíru ostravsko-karvínského s městem Bohumínem. Ostrava, 1920

KOBĚRSKÁ, Zuzana. Názvy ulic v městských částech Ostrava-Muglinov, Ostrava-Bartovice. Ostrava, 2002. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

KURKA, Josef. Seznam domů s průvodcem M. Ostravy, Häuser-Verzeichnis nebst Führer u. Wegweiser von M.-Ostrau. Ostrava, ~1902

KURKA, Josef. Handels- und Gewerbe- Adressbuch des Ostrau-Karwiner Revieres. Ostrava, 1906

KURKA, Josef. Handels- und Gewerbe- Adressbuch des Ostrau-Karwiner Revieres. Ostrava, 1910

KURKA, Josef. Häuser-Verzeichnis von Mähr.-Ostrau. Ostrava, 1913

LÁNYI, Louis. Orientační plán Moravské Ostravy a okolí v měřítku 1:10 000, s popisem ulic, Orientirungsplan von Mähr.-Ostrau und umgebung mit Strassenbeschreibung von Mähr.Östrau. Ostrava 1900

LÁNYI, Louis. Adress-Buch und Wohnungs-Anzeiger von M.-Ostrau und Umgebung. Ostrava, 1900

LÁNYI, Louis. Adress-Buch und Wohnungs-Anzeiger von Mähr.-Ostrau und Umgebung. Ostrava, 1903

MACUROVÁ, Hana. Názvy ulic v části Moravská Ostrava jako odraz společenského vývoje. Ostrava, 1999. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

MADEJ, Josef, KOUDELKA, Antonín. Adresář Velké Ostravy a okolních obcí moravských a slezských pro potřebu průmyslových, obchodních,…. Ostrava, 1924

MADEJ, Josef. Průmyslový, obchodní a živnostenský Adresář města Mor. Ostravy. Ostrava, 1934

MINARČÍKOVÁ, Lenka. Názvy ulic v části Ostrava-Vítkovice jako odraz společenského vývoje. Ostrava, 2001. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

Monographie des Ostrau-Karwiner Steinkohlen-Revieres, II. Teil. Těšín, 1885

MRÁZKOVÁ, Magdaléna. Názvy ulic v městské části Ostrava-Poruba jako odraz společenského vývoje. Ostrava, 2001. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

PASTRŇÁKOVÁ, Petra. Názvy ulic v městské části Ostrava -Svinov jako odraz společenského vývoje. Ostrava, 2001. Magisterská diplomová práce. Katedra českého jazyka FF Ostravské univerzity

Plätze und Strassen in Mähr.-Ostrau, Beschreibung. 1940

PODEŠVA, František. Seznam domů M.O. - Přívozu dle popisných i orientačních čísel. Ostrava, 1927

PODEŠVA, František. Seznam ulic a domů města Přívozu. Ostrava, ~1927

Polohopis ulic, náměstí a sadů. Ostrava, 1930

PRZYBYLOVÁ, Blažena. Muži s mocí, Portréty starostů Moravské Ostravy 1861–1918. Ostrava, 1996

PRZYBYLOVÁ, Blažena. Českoslovenští legionáři – rodáci a občané Ostravy. Ostrava, 2002

PRZYBYLOVÁ, Blažena, ŠERKA Josef. Vývoj pojmenování ulic v Mariánských Horách, In: Ostrava 28, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Stautární město Ostrava-Archiv města Ostravy, 2014

PRZYBYLOVÁ, Blažena, ŠERKA Josef. Vývoj pojmenování ulic a veřejných prostranství v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-VŽ, Zábřeh-Hulváky, In: Ostrava 29, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Stautární město Ostrava-Archiv města Ostravy, 2015

PSOTKA, František. Plán Velké Ostravy: seznam ulic: adresář, Das Stadtplan v. Groß-Ostrau: Gassenverzeichnis-Adreßbuch. Ostrava, 1942

Rejstřík ulic a veřejných prostranství vydaný k nástěnnému Orientačnímu plánu města Ostravy 1:15 000. NVO. 1983

Rejstřík ulic a veřejných prostranství vydaný k nástěnnému Orientačnímu plánu města Ostravy 1:15 000. 2 vydání. MMO. 1993

ROŽŇÁK, Jaroslav. Obrázkový průvodce Velkou Moravskou Ostravou, Slezskou Ostravou a Svinovem s mapkou Ostravska. Ostrava, 1930

Seznam ulic a veřejných prostranství města Ostravy. JNV. Ostrava. 1953

Seznam ulic a veřejných prostranství města Ostravy. DPMO. 1956

Seznam ulic a veřejných prostranství města Ostravy. Statutární město Ostrava, odbor vnitřních věcí. vydáno v letech 2006, 2009, 2012, 2016, 2019

Seznam ulic města Ostravy vydaný k nástěnnému Orientačnímu plánu města Ostravy 1:15 000. MMO. 2000

Seznam vývoje uličního názvosloví v Ostravě. Materiál Ostravského informačního servisu.~2003

Seznam veškerých ulic města Ostravy. Ostrava, 1934

SKÝPALA, Otakar, ROZEHNAL, Ladislav. Ostravský sborník a adresář. Ostrava, 1910

SONNTAG, Evžen. Praktický kapesní adresář a průvodce Mor. Ostravou a okolím, Praktisches Taschen-Adressbuch von Mähr.-Ostrau und Umgebung. Kunčice n.O., 1940

STREISSLER, Siegismund. Streissler's Adressbuch für die politischen Bezirke Mähr.-Ostrau, Mistek, Friedek und Freistadt auf amtlicher Grundlage zusammengestellt. Ostrava, 1914

ŠÁREK, Jindřich. Ostravský adresář 1946. Ostrava, 1946

ŠRENK, Vladislav, HABROVANSKÝ, Jindra. Moravská Ostrava. Ostrava, 1937

Úřední seznam jmen ulic, náměstí a sadů města Moravské Ostravy, Amtliches Verzeichnis der Strassen, Plätze und Anlagen der Stadt Mährisch-Ostrau. Ostrava, 1943

Úřední seznam všech ulic, náměstí a sadů statutárního města Ostravy. Statutární město Ostrava. 1947

VACULÍK, David. Urbanonymie vybraných měst Moravy a Slezska. Brno, 2014. Disertační práce. Masarykova univerzita Brno, FF-ÚČJ

WATTOLIK, Franz. Beiträge zur Geschichte der Stadt M.-Ostrau. Ostrava, 1881

WATTOLIK, Franz. Wattolik's Adressenbuch der Stadt Mähr.-Ostrau und ihrer Nachbargemeinden Poln.-Ostrau, Witkowitz, Přívoz ... Ostrava, 1889

WILCZYŃSKA, Halina. Názvy ulic v Ostravě. Brno, 1975. Magisterská diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Brně

ZLÁMAL, Josef. Almanach města Mor. Ostravy. Ostrava, 1929


SEZNAM ARCHIVNÍCH MATERIÁLŮ Z FONDŮ ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY:

02.II. Městské úřední knihy, 02.B. období samosprávné (1850-1941) a magistrátní (1941-1945)

1865-1919 knihy protokolů městské rady a městského zastupitelstva, Rathsitzungs-Protocoll, zasedání obecního zastupitelstva Mor. Ostravy, zasedání obecního výboru Mor. Ostravy, zasedání obecního výboru Vítkovic, zasedání obecního výboru obce Přívoz, zasedání obecního výboru Ostravské Lhotky, zasedání obecního výboru obce Polská Ostrava, zasedání obecního výboru obce Hrušov, zasedání obecního výboru obce Zábřeh

1919-1924 zasedání správní komise města Mor. Ostrava, zasedání správní komise města Přívoz, zasedání správní komise města Vítkovic, zasedání správní komise obce Hrušov, zasedání správní komise obce Svinov, zasedání správní komise města Slezská Ostrava, zasedání správní komise města Mariánských Hor, zasedání správní komise obce Zábřeh

1924-1939 zasedání zastupitelstva města, zasedání rady města, zasedání komise pro pojmenování ulic

1939-1945 rozhodnutí vládního komisaře


Ústřední národní výbor města Ostravy (1945-1949)

zasedání rady ÚNV, zasedání pléna ÚNV


Jednnotný národní výbor Ostrava (1949-1957)

zasedání rady JNV, zasedání rady KNV


Městský národní výbor Ostrava (1957-1969)

zasedání rady MěNV, zasedání pléna MěNV


Národní výbor města Ostravy (1969-1990)

zasedání rady NVO, zasedání pléna NVO

Kompexně racionalizační brigáda (KRB)– Názvoslovná komise (1981-1989)


Obvodní národní výbory Ostravy-1, Ostravy-2, Ostravy-3 a Ostravy-4 (1971-1990)

zasedání rad ObNV, zasedání plén ObNV


Magistrát Města Ostravy (od r. 1991)

zasedání rady MMO, zasedání zastupitelstva MMO

Pracovní komise Rady NVO pro pojmenování ulic, náměstí a veřejných prostror (1989-1991)

Komise názvoslovná pro pojmenování ulic, náměstí a veřejných prostror (1991-1998)

Komise muzejní a letopisecká Rady města Ostravy (1999-2002)

Komise názvoslovná a heraldická Rady města Ostravy (2002-2010)

Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická Rady města Ostravy (2010)
Domů Seznamy Mapy Historie