Domů Seznamy Mapy Historie

Vyber rok
1911

21.2.1911 bylo v Přívoze přejmenováno těchto 17 ulic: Lhotecká na MariánskohorskáMarienbergerstraße, Úřednická na MorawovaMorawgasse, ulice Montánní dráhy na PetrichovaPetrichgasse, Donnersmarckova na HitzigrathovaHitzigrathgasse, Mariánská na FoersterovaFörstergasse, Skladní na DonnersmarckovaDonnersmarckgasse, ulice Na Chodníku na SkladištníMagazinstraße (Defreggerova - Defreggergasse), Horní Hlavní na Horní císařská silnice - Obere Kaiser Straße, ulice Na Nábřeží na JahnovaJahnstraße (Goetheova - Göthestraße), Tlach a Keilova na Keilova - Keilstraße, Polní na HaydnovaHaydengasse, Křížová na RoseggerovaRoseggerstraße (Ostravská - Ostrauerstraße), Mlýnská na OderskáOdergasse, Dolní Hlavní na Dolní císařská silnice - Untere Kaiser Straße, Dolní na MlýnskáMühlgasse (Mühlbachgasse), Skotnice na Marie Anny - Marie Annestraße a Hřbitovní na NemocničníSpitalstraße.

A nově pojmenována pak těchto 14 ulic: Úzká - Schmalegasse, MozartovaMozartgasse (Stephensen Straße), Ulbertova - Ulbertgasse, LenauovaLenaugasse (Mariánská - Mariengasse), LutherovaLuthergasse (Albertgasse), Kudlichova - Kudlichstraße, GrillparzerovaGrillparzerstraße (Listelgasse), Hasnerova - Hasnergasse, Pestalozziho - Pestalozzigasse, Radeckého - Radetzkystraße, Laudonova - Laudongasse, Hřbitovní - Friedhof Straße, GoetheovaGöthestraße (Hrušovská - Hruschauerstraße), Körnerova - Körnerstraße a Bismarckovo náměstí - Bismarck Platz.

K přejmenování bylo narženo také těchto dalších 8 ulic: Tovární na GlasnerovaGlasnerstraße, Příční na Kopeční - Berggasse, Ostravská na KrausovaKrausstraße, Nádražní na ulici Císaře Františka JosefaKaiser Franz Josef Straße, Školní na Roseggerova - Roseggergasse, Hrušovská na ulici Dr. HerraDr. Herr Straße, Vodní na HornickáBergmannsgasse a Hornická na Andréeova - Andreegasse.

(zasedání obecního výboru obce Přívoz z 18.1.1911 bod X. a 24.2.1911 bod 7, schůze obecní rady z 21.2.1911)

28.3.1911 byly v Moravské Ostravě pojmenovány 2 nové ulice: Krausova (Josefa Krause) - Josef Krausgasse a Roseggerova - Roseggergasse.

(zasedání obecního zastupitelstva Mor. Ostravy, č. 2369)

26.5.1911 byl v Moravské Ostravě upraven průběh ulice StaráAltegasse, kdy jsou její původní části připojeny k ulicím Náplavní a Frýdlantská.

(zasedání obecního zastupitelstva Mor. Ostravy, č. 2458)

23.6.1911 byly v Moravské Ostravě pojmenovány další 2 nové ulice: Dr. Karla Richtra - Dr. Karl Richtergasse a StrassmannovaStraßmanngasse (Gabelsbergergasse).

(zasedání obecního zastupitelstva Mor. Ostravy, č. 4653, 4714)

7.7.1911 byla v Moravské Ostravě pojmenována ulice Františkova - Franzensgasse.

(zasedání obecního zastupitelstva Mor. Ostravy, č. 4652)

19.7.1911 byla v Moravské Ostravě pojmenována ulice Hlubinská - Tiefbaugasse.

(zasedání obecního zastupitelstva Mor. Ostravy, č. 5655)

3.11.1911 byly v Moravské Ostravě pojmenovány 2 nové ulice: ulice Ve Streichfeldě - Streichfeldgasse a Dělnická - Arbeitergasse. Dále byla přejmenována ulice Fiedlerova na ulici Leopolda Fiedlera - Leopold Fiedlergasse, změněn německý název Mostní ulice z Brückengasse na Brückenstraße a prodloužen průběh ulice Přívozská.     

(zasedání obecního zastupitelstva Mor. Ostravy, č. 8638, 7751, 6087, 5091, 4135)

16.11.1911 byla ve Slezské Ostravě přejmenována ulice Na Terezii na ulici Čížkova.

(zasedání obecního výboru obce Polská Ostrava)Domů Seznamy Mapy Historie