Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

VARENSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Původní ulici tvořila jen polní cesta do Mariánských Hor kolem tehdejšího hřbitova.
  • Do současné podoby byla ulice přestavěna roku 1981 v rámci výstavby sídliště Fifejdy-III.

Vývoj pojmenování ulice

Nejstarší domy ulice byly před rokem 1898 součástí Hornopolního náměstí

1898 Kremerova (Kremer Straße)
Franz Kremer st. (1805 - 1874), ostravský obchodník, v letech 1852 - 1860 byl posledním purkmistrem a prvním starostou města Moravské Ostravy .
1922 Hořovského
Eduard Hořovský (1931–1898), český báňský odborník a c. k. horní rada, ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů, propagátor nových těžebních metod.
1940 Kremerova (Kremer Straße)
viz výše
1945 Cihlářská
Podle původních cihlářských hliništ v okolí této ulice.
1981 Varenská
Varna, město v Bulharsku s nímž měla Ostrava družební styky a roku 1981 byla v Ostravě právě delegace z Varny.

Zdejší domy vzniklé v rámci výstavby sídliště Fifejdy-III měly původně (1983) tvořit tři nové ulice s názvy: Dykova (souběžná ulice s Varenskou), Gabriely Preissové (spojka mezi Sládkovou a Varenskou) a Boženy Benešové (krátká kolmá ulička).


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl upraven průběh východní části ulice k novému mostu přes Báňskou dráhu.
byla ulice zásadně přestavěna. Starý východní úsek byl převeden do ulice Českobratrské a původní střední část se stala neveřejnou komunikací v rámci areálu Městké nemocnice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie