Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HOLLAROVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice vznikla v letech 1894 - 1901.

Vývoj pojmenování ulice
1898 Hamerlingova (Hamerlinggasse)
Robert Hamerling (1830–1889), rakousko-německý básník a spisovatel.
1922 Hamerlingova
V letech 1922 - 1940 byla součástí vedlejší ulice Čs. legií.
1940 Hamerlingova (Hamerlinggasse)
viz výše
1945 Hollarova
Václav Hollar (1607–1677), český rytec, kreslíř a grafik, exulant, zemřel v Londýně.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie