Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Prostor náměstí vznikl po zrušeném katolickém hřbitově, který ležel kolem kostela sv. Václava.

Vývoj pojmenování ulice
1893 Kostelní náměstí (Kirchen Platz)
Podle zdejšího kostela sv. Václava, nejstarší kulturně-historické ostravské památky.

V letech 1889 - 1893 byl název Kostelní náměstí používán pro označení dnešního náměstí Msgre Šrámka !


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie