Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

OPAVSKÁ

Katastr

Svinov, Poruba, Třebovice, Pustkovec, Krásné Pole (Mor. Ostrava, Mar. Hory, Hulváky, Nová Ves)
Popis ulice
  • Ulice je součástí staré Císařské silnice (Kaiser Straße) z Opavy do Těšína, budované koncem 18. století.
  • Rokem 1952 její název zanikl sloučením do Gottwaldovy třídy a byl obnoven až na rozšířeném území města Ostravy (1957), v Porubské části.
  • Moderní zástavba porubské části ulice vznikala postupně po roce 1955 v rámci výstavby sídliště Poruby.
  • V současnosti tvoří hlavní dopravní osu mezi Ostravou a Opavou.

Vývoj pojmenování ulice

Do roku 1931 byly její části pojmenována různými názvy v každém z katastrů kterými probíhala.

Mor. Ostrava ---- Počtovská
Podle poštovních dostavníků, které po této silnici dříve jezdily.
1865 Císařská (Kaiser Straße)
Je to část původní Císařské silnice z Těšína do Opavy a byla udržována na náklady Rakousko–Uherské říše.
1899 Říšská (Reichs Straße)
viz výše
1919 Palackého
František Palacký (1798–1876), český historik, politik, spisovatel a organizátor českého národního hnutí.
Mar. Hory 1901 Palackého
viz výše
Hulváky 1912 Kollárova (Kolár Gasse)
Ján Kollár (1793–1852), slovenský básník píšící česky, jazykovědec, historik a evangelický kněz.
společně 1931 Opavská
Podle směru ulice do Opavy.
1937 Dr. Beneše
Edvard Beneš (1884–1948), československý politik, v letech 1935–1948 prezident ČSR, za okupace v emigraci.
1939 Opavská
viz výše
1952 Opavská
Název zanikl sloučením s Gottwaldovou třídou.
1957 Opavská
Obnovení názvu pro nově připojenou část Ostravy - Porubu.

Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla část po náměstí Republiky oddělena do ulice 28. října.
byl sjednocen název pro celé území tehdejší Ostravy.
byl obnoven zrušený název Opavská v nově připojené čtvrti Porubě.
byl zkrácen název ulice o další část, která se stala součástí Gottwaldovy třídy.
byl název dále prodloužen na nově rozšířené území města (Krásné Pole).
byl název zpátky prodloužen na část třídy 28. října až po řeku Odru.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie