Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

28. ŘÍJNA

Katastr

Mor. Ostrava, Mar. Hory, Nová Ves, Hulváky, (Svinov, Poruba)
Popis ulice
  • Stará ulice Moravské Ostravy, která byla roku 1842 zásadně rozšířena demolicí několika domů a stala se tak svého času hlavní tepnou města.
  • Název byl zásadně prodloužen sloučením ulic Opavské a Těšínské (1952), čímž byla tehdy nejdelší ulicí Ostravy, kdy vedla od řeky Ostravice až po Odru.
  • Výstavbou sídliště Poruba se stala hlavní komunikací do této nově budované městské části, což si vyžádalo rozšíření západní části včetně zdvoukolejnění tramvajové trati a stavbu nového mostu přes Odru a přes železniční trať (1956) s pokračující výstavbou až po Pustkoveckou ulici (1958).
  • Roku 1967 byla v centru vyhlášena pěší zóna s vyloučením veškeré dopravy.
  • Vlivem poddolování byl most přes Odru vážně poškozen a bylo proto rozhodnuto vystavět most nový. V letech 1977 - 1985 (část. zprov. roku 1983) tak proběhla výstavba současných Svinovských mostů přes Odru a dráhu ČD, která si vyžáda demolice 58 obytných domů ale také unikátní přesuny 3 významnějších objektů (kulturní dům, škola a obytný dům s 12 byty).
  • Podobný problém bylo třeba řešit i v centru Ostravy na mostě přes Báňskou dráhu. V letech 1977 - 1986 zde proto proběhla výstavba Frýdlantských mostů, včetně rozsáhlých podchodů.

Vývoj pojmenování ulice
---- Střední (Mittlere Gasse)
Podle své původní polohy v zástavbě starého města.
1865 Hlavní (Haupt Straße)
Od roku 1842, kdy byla zásadně rozšířena, se stala hlavní ulicí města.
1919 28. října
Podle data vzniku Československé republiky, 28. října 1918. Komunisty bylo později slaveno 28. října jako Den znárodnění.
Den 28. říjen byl v Ostravě původně hornický svátek (údajný den nalezení uhlí). V tento den roku 1776 získal Jan Keltička právo „lámati uhlí“.
1939 Hlavní (Haupt Straße)
viz výše
1952 Gottwaldova
Klement Gottwald (1896–1953), český komunistický politik, v letech 1948–1953 prezident Československa.
1990 28. října
viz výše

V roce 1948 bylo navrženo přejmenování na třídu Zahraničních vojsk, nebo Čsl. Zahraniční armády.
Roku 1963 bylo navrženo přejmenování Porubské části na Revoluční třídu a zkrácení názvu Gottwaldova třída po řeku Odru (provedeno až roku 1990).


Vývoj průběhu ulice
první oficiální pojmenování ulice.
byl název prodloužen západně, o část tehdejší Říšské silnice, po náměstí Republiky.
došlo ke sloučení ulic Těšínská (západní část), Hlavní a Opavská do společné ulice Gottwaldovy.
byl postaven nový most přes Odru, ulice byla v této oblasti významně rozšířena a název byl prodloužen až k Porubě o původní svinovskou Stalinovu ulici.
zůstal název dále prodloužen o část tehdejší ulice Opavské v Porubě až po tř. Vítězného února.
byly zprovozněny současné Svinovské mosty a ulice tak byla v tomto úseku odkloněna severněji. Opuštěný úsek byl přejmenován na ulici U Boříka.
byla zkrácena o úsek od řeky Odry směrem k Opavě, který byl zpátky přejmenován na ulici Opavskou.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie