Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BAŽANOVA

Katastr

Hrabová
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1937 Hřbitovní
Podle svého směru k místnímu hřbitovu.
1942 Kantorská (Schulmeistergasse)
Podle budovy bývalé místní školy, nyní Obecní úřad.
1945 Bažanova
Valentin Bažan (1788 - 1869), ostravský učitel, odpůrce zavádění němčiny do škol, zasloužil se o rozvoj školství na Ostravsku.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla při přestavbě Místecké ulice zkrácena o západní část a prodloužena o oddělenou část ulice Pod Břehy.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie