Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

POD BŘEHY

Katastr

Hrabová
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1942 Pod Břehy (Unterm Raine)
Podle pomístního názvu doliny.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla ulice přerušena přivaděčem nové Místecké ulice a jižní přerušený úsek byl sloučen k ulici Bažanově.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie