Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BRONZOVÁ

Katastr

Sl. Ostrava, Muglinov
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1939 Eduarda Runda (Eduard Rund Gasse)
Eduard Rund (1879 - 1931),český skladatel a profesor hudby, zakladatel a ředitel Hudební školy Pěveckého spolku Záboj ve Slezské Ostravě.
1942 Eduarda Runda
V letech 1942 - 1945 byla součástí ulice Pestalozziho.
1945 Bronzová
Podle zdejších archeologických nálezů z doby bronzové.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie