Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

OLBRACHTOVA

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Žižkova
Jan Žižka z Trocnova (asi 1360–1424), významný husitský vojevůdce, jenž je pokládán za otce husitské vojenské doktríny.
1939 Mojžíškova (Josef Mojžíšekgasse)
Josef Mojžíšek (1862–1938), český hudebník, učitel ve Slezské Ostravě, spoluzakladatel hudebního spolku Záboj, sběratel lidových písní.
1942 Pestalozziho (Pestalozzigasse)
Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), významný švýcarský pedagog a edukační reformátor.
1945 Olbrachtova
Ivan Olbracht, vl. jménem Kamil Zeman (1882–1952), český prozaik, publicista, novinář a překladatel. Syn spisovatele Antala Staška.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl název prodloužen severně k nové zástavbě.
byla prodloužena o ulici Bronzovou.
byl zase severní úsek oddělene zpět do ulice Bronzové.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie