Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BŘEZINOVA

Katastr

Zábřeh
Popis ulice
  • Původní ulice vznikla v letech 1925 - 1931 výstavbou osady Družstvo.
  • Roku 1964 byla rozdělena výstavbou Polanecké spojky a vzniklé segmenty byly pak v roce 1969 přejmenovány následovně: severní část se stala součástí ulice Závodní, stední úsek byl nově pojmenován názvem Zkrácená ulice a část procházející náměstím Gen. Svobody byla do tohoto náměstí sloučena. Z původní významné ulice tak zůstalo pouze její jižní torzo.

Vývoj pojmenování ulice
1924 Březinova
Otokar Březina, vl. jménem Václav Jebavý (1868–1929), český básník a spisovatel.
1940 Hinderburgova (Hinderburg Straße)
Paul von Hindenburg (1847–1934), německý polní maršál, významná osobnost první světové války a v letech 1925–1934 prezident Německa.
1945 Březinova
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
bylo schváleno prodloužení ulice severním směrem (zrealizováno bylo jen částečně).
byla ulice přerušena výstavbou Polanecké spojky.
byla její jednotlivé části rozděleny do ulic Závodní, Zkrácená a náměstím Gen. Svobody.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie