Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ZÁVODNÍ

Katastr

Zábřeh, Hrabůvka, Vítkovice
Popis ulice
  • Výstavbou Polanecké spojky se stala hlavní komunikací této části města a byla proto v letech 1964 - 1967 významně přestavěna přemostěním železnice a urovňovým křížením s ulicí Rudnou, což si vyžádalo také její přeložení.

Vývoj pojmenování ulice

---- Zábřežská silnice
Podle svého průběhu.
1931 Kozinova
Jan Sladký Kozina (1652–1695), vůdce chodského povstání na konci 17. století, popraven v Plzni.
1939 U Stadionu (Kampfbahn Straße)
Podle městského sportovního stadionu (závodiště) z roku 1938 v její blízkosti.
1945 Závodní
viz výše

v roce 1992 bylo navrženo přejmenování na ulici Sokolská.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena severně o sloučením ulice Národní.
byla střední část ulice významně přestavěna a rozšířena.
byl severní průběh přeložen na část tehdejší Březinovy ulice a opuštěná část byla sloučena s ulicí Dolní.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie