Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DOLNÍ

Katastr

Zábřeh
Popis ulice
  • Původně byla hlavní ulicí starého Zábřehu a obklopovaly ji především stavení menších sedláků.
  • Zástavbu ve střední části ulice tvoří závodní domy VŽ z let 1959 - 1965.

Vývoj pojmenování ulice
1910 Dolní (Unteregasse, Niedergasse)
Podle polohy ulice v obci, jejím pokračováním pak byla ulice Horní.

Roku 1969 bylo také navrženo oddělený úsek ulice Závodní neslučovat s Dolní ale přejmenovat na ulici Porubskou.
Oddělení západní části do ulice U Hrůbků v roce 2001 vyvolalo protestní petice občanů, ta byla ale roku 2004 zamítnuta.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena o severní část ulice Závodní.
byla přerušen výstavbou náspu pro nový úsek ulice Plzeňské a byl zde vybudován podchod.
při výstavbě Paláce kultury a sportu (nyní Ostravar Aréna) zanikla jižní část ulice. Následně byla ještě přebudována křižovatka s ulicí Závoří (~1980).
byl západní úsek oddělen do ulice U Hrůbků (prodloužení názvu z Nové Vsi).

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie