Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HLUČÍNSKÁ

Katastr

Přívoz, Petřkovice
Popis ulice
  • Ulice tvoří část staré okresní silnice Přívoz - Odra, kterou roku 1866 převzal okresní silniční výbor.
  • Roku 1881 byl změněn její průběh od bývalého přívozu a brodu na Odře k novému mostu přes Odru (tzv. Říšský most). Zde pak byla roku 1883 postavena také celnice.
  • Kolem roku ~1878 byl zrušen její úrovňový přejezd přes SDF do ulice Horní Císařské a ulice byla protažena tehdy novým železničním podjezdem, který zůstal roku 1890 rozšířen.
  • Původní most přes Odru byl roku 1929 nahrazen mostem novým, který byl následně válečnými události roku 1945 poškozen, ale pro jeho obnovu postačilo jeho vyzvednutí z říčního koryta a znovu usazení.
  • V letech 2001-2002 proběhla v předstihu výstavba nového mostu přes dálnici D1 a přilehlý úsek byl přeložen na nový násep.

Vývoj pojmenování ulice

1893 Dolní hlavní (Untere Haupt Straße)
Byla hlavní ulicí dolní části Přívozu.
1911 Dolní císařská (Untere Kaiser Straße)
Tvořila dolní část okresní silnice, spravované na náklady rakousko-uherského státu.
1919 Marxova
Karl Marx (1818–1883), německý filozof, ekonom a politik, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.
1932 Hlučínská
Podle směru ulice na město Hlučín.
1940 Hlučínská
V letech 1939 - 1945 byla ulice součástí Vratislavské třídy.
1945 Hlučínská
viz výše

Pojmenování ulice v Petřkovicích názvem Ostravská existovalo již kolem roku 1950.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla jižní část přeložena k novému železničnímu podjezdu a oddělěný úsek zůstal přejmenován na ulici Podmolovu.
byla název ulice prodloužen do Petřkovic.
byla v Petřkovicích vystavěna nová silnice do Hlučína (silnice I/56) a došlo tak k úpravě napojení staré ulice.
byl stední úsek ulice přeložen na nový násep k přemostění budované dálnice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie