Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

WINTROVA

Katastr

Přívoz
Popis ulice
  • Roku ~1878 byl zrušen její úrovňový přejezd přes SDF do ulice Dolní Císařské (pozdější ulice Podmolova) a byl zde vybudován železniční podjezd, který zůstal roku 1890 rozšířen.

Vývoj pojmenování ulice

1893 Horní hlavní (Obere Haupt Straße) (Radnická)
Byla hlavní ulicí horní části Přívozu.
1911 Horní císařská (Obere Kaiser Straße)
Tvořila původní horní část okresní silnice, spravované na náklady rakousko-uherského státu.
1919 Poděbradova
Jiří z Kunštátu a Poděbrad (1420–1471), český husitský král v letech 1458–1471.
1932 Zikmunda Wintra (Washingtonova)
Zikmund Winter (1846–1912), český spisovatel, historik a učitel.
1939 U Severní dráhy (Nordbahn Straße)
Podle svého směru k Severní dráze Ferdinandově.
1945 Wintrova
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
novou výstavbou, projekt Centrum VII, zanikl jižní úsek ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie