Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HRADNÍ

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Zámecká (Schlossgasse)
Podle Slezskoostravského hradu, který byl v 1. pol. 16. století přestaven na zámek.
1942 Hradní (Burggasse)
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena východně o původní ulici Závadeckou.
západní část ulice byla při přestavbě Trojického údolí roku upravena.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie