Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ZÁVADECKÁ

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Závadecká (Zavadagasse)
Závada–původně dům u císařské silnice, kde býval hostinec. Tam prý mnohý, jda z Ostravy domů, „zavadil“.
1942 Závadecká
Název zanikl sloučením do průběhu ulice Hradní.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie