Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HORNÍ

Katastr

Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Bělský les
Popis ulice
  • Původně vesnická ulice staré části Zábřehu byla postupně přestavována a prodlužována jižně do Hrabůvky (1968) a dále do Dubiny (~1990), zatímco její původní zábřežská část postupně zanikala (1964 - 1974).
  • Moderní nová část ulice v Hrabůvce tak byla v letech 1979 - 1992 sloučena společně s částí Plzeňské ulice do průběhu výstavní třídy Stalingradských hrdinů.

Vývoj pojmenování ulice
1910 Horní (Ober Straße)
Podle její původní polohy v Zábřehu, kde je také ulice Dolní.

V roce 1963 se řešilo přejmenování její části v Hrabůvce na ulici MUDr. Renče a sloučení zábřežské části k ulici Plzeňské.
Roku 1969 pak bylo naopak navrženo prodloužení názvu ulice Horní na severní část tehdejší ulice Plzeňské.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice v Zábřehu.
byl název prodloužen do Hrabůvky sloučením tehdejší ulice Letecké (tehdy jen krátká polní cesta).
ulice byla v Hrabůvce výrazně přebudována a prodloužena kolem nové bytové výstavby VŽ.
byla ulice v Hrabůvce prodloužena do prostoru tehdejší výstavby sídliště Letiště (včetně tramvajové trati) a byl vybudován i dnešní kruhový objezd.
Naopak v Zábřehu byla ulice přerušena výstavbou Polanecké spojky (1964) a později nového úseku ul. Rudné (1970) na tři fragmanty.
byla jižní nová část ulice oddělena do nově pojmenované třídy Stalingradských hrdinů. V Zábřehu pak byl oboustranně přerušený úsek přejmenován na ulici Zavřená (1982).
byl zrušením třídy Stalingradských hrdinů obnoven původní stav ulice v Hrabůvce z roku 1979, s jižním prodloužením až do Dubiny.
Naopak zbylá část původní Horní ulice v Zábřehu zanikla sloučením do průběhu ulice Starobělské.
bylo, při přemístění tramvajové točny, upraveno její jižní napojení do ulice Pzeňské.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie