Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

RUDNÁ

Katastr

Vítkovice, Kunčičky, Kunčice, Zábřeh, Svinov, Poruba, Radvanice, Bartovice, (Krásné Pole)
Popis ulice
 • Původní ulici tvořila komunikace ve Vítkovicích k městským jatkám z roku 1896. Jatka byla zrušena roku 1942 a areál byl pak dále průmyslově využíván až do roku 2009, kdy byl demolován.
 • Roku 1913 byla tato vítkovická ulice prodloužena k tehdy nově postavenému železnému mostu přes Ostravici do Kunčiček.
 • V letech 1953 - 1963 byly postaveny současné mosty přes Ostravici a rudiště VŽ a roku 1964 byl zprovozněn nový úsek od Frýdecké po Šenovskou ul., čímž pojmenování staré ulice Rudné zaniklo a naopak začala vznikat první moderní magistrála.
 • V letech 1965 - 1969 byl úsek ulice v původní zástavbě Vítkovic a Zábřehu významně přestavěn a rozšířen záborem předzahrádek a demolicí několika (pův. byla navržena demolice celé jedné strany ulice).
 • V letech 1967 - 1970 byl vystavěn nový západní úsek od Plzeňské ulice až do Poruby.
 • Roku 1975 bylo vybudováno mimoúrovňové křížení s ulicí Šenovskou.
 • V roce 1983 bylo zprovozněno MÚK s ulicí Fryštátskou a další výstavba pak probíhala jihovýchodním směrem do Šenova (1986).
 • V letech 2004 - 2007 bylo budováno kruhové napojení Rudné ulice na dálnici D1.
 • Od roku 2012 probíhá výstavba prodloužení Rudné ulice dále na západ až k hranicím města (ukončení 2018/2019), kde naváže na již zprovozněný úsek do Mokrých Lazců (2015).
 • V současností tvoří Rudná ulice část silnice I. třídy I/11.
 • Výhledově se plánuje rozšíření ulice v úseku Vítkovic a Kunčiček v rámci přestavby ulice Rudné na rychlostní komunikaci.

Vývoj pojmenování ulice

1890 Kunčická (Kunzendorfer Straße)
Podle směru ulice k sousední obci Kunčice nad Ostravicí.
1902 Porážková (Schlachthaus Straße)
Podle městských jatek ve Vítkovicích, které se zde nacházely.
1932 Jateční
viz výše
1940 Frýdecká (Friedecker Straße)
Frýdek, slezské historické město.
1942 Rudná (Erz Straße)
Podle překladiště železné rudy (rudiště) Vítkovických železáren, kolem kterého původní ulice vedla.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice ve Vítkovicích.
byla ulice prodloužena k tehdy nově postavenému mostu přes Ostravici.
byl název prodloužen do Kunčiček a Kunčic.
byly postaveny současné mosty přes Ostravici a rudiště VŽ a následně byl zprovozněn nový úsek po Šenovskou ul.(1964)
byl zprovozněn nový významný úsek ulice ze Zábřehu až do Poruby.
po jejich přestavbě a rozšíření byly do průběhu Rudné sloučeny části ulic Chodské a Zengrovy.
byl postupně dobudován další úsek ulice do Šenova.
bylo vybudováno kruhové napojení na dálnici D1, čímž se mírně posunul průběh Rudné ulice.
je plánováno zprovoznění prodloužení Rudné ulice dále na západ až k hranicím města.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie