Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ZENGROVA

Katastr

Vítkovice (Zábřeh)
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

1898 Jitčina (Ida Straße)
Ida von Gutmann (roz. Wodianer) (1847–1924), druhá žena Wilhelma von Gutmann, významného rakouského podnikatele a průmyslníka.
1919 Zengrova
Václav Karel Zenger (1830–1908), český fyzik a meteorolog, profesor a rektor České techniky v Praze. Zabýval se hlavně optikou, astrofyzikou Slunce, spektroskopií a konstrukcí přístrojů.
1939 SA Třída (Straße der S.A.)
Sturmabteilung (SA), paramilitární organizace která přináležela k nacistické straně NSDAP.
1945 Zengrova
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl název prodloužen západním směrem do staré hornické kolonie dolu Louis.
byl název prodloužen do Zábřehu, na tehdy vznikající oblast zvanou Družstvo.
byla její západní část po přestavbě a rozšíření sloučena s ulicí Rudnou.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie