Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ADOLFA HITLERA

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice byla původně součástí staré Císařské silnice (Kaiser Straße), pozd. Říšské silnice (Reichs Straße) z Opavy do Těšína, budované koncem 18. století.

Vývoj pojmenování ulice
1907 Císaře Františka Josefa (Kaiser Franz Josef Straße)
František Josef I. (1830–1916) z rodu Habsbursko-lotrinského, od roku 1848 rakouský císař, český a uherský král.
1922 Masarykova třída
Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), čecký filozof, sociolog a vedoucí politik v odboji proti Rakousko–Uhersku, první prezident ČSR v letech 1918–1935.
1939 Adolfa Hitlera (Adolf Hitler Straße)
Adolf Hitler (1889–1945), německý nacistický politik. Od r. 1933 německý kancléř s diktátorskými pravomocemi. Roku 1939 vyvolal II. světovou válku.
1942 Adolfa Hitlera
Název zanikl sloučením do nového průběhu ulice Těšínské.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie