Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

TĚŠÍNSKÁ

Katastr

Sl. Ostrava, Radvanice, Bartovice (Mor. Ostrava)
Popis ulice
  • Původně se jednalo jen o ulici historického centra Ostravy, která vznikla roku 1834 proražením z náměstí k dřevěnému mostu přes řeku Ostravici.
  • Dřevěný most byl záhy nahrazen mostem řetězovým (Kettenbrücke) (1851), který se však roku 1886 zřítil.
  • Hned roku 1887 byl postaven nový ocelový Říšský most (Reichsbrücke), který byl pak v roce 1914 nahrazen modernějším příhradovým mostem, současným mostem Miloše Sýkory.
  • K prodloužení názvu do Slezské Ostravy a Radvanic došlo až roku 1942, kdy byly tyto obce připojeny k městu Ostravě (1941). Bartovice byly pak k Ostravě připojeny až roku 1960.
  • Slezská část ulice tvořila původně součást staré Císařské silnice (Kaiser Straße), pozd. Říšské silnice (Reichs Straße) z Opavy do Těšína, budované koncem 18. století.
  • V letech 1960 - 1967 proběhla významná etapovitá rekonstrukce ulice v úseku od dolu Trojice až k hranici města v Bartovicích. Důvodem byl narůstající provoz z Havířova.

Vývoj pojmenování ulice
1865 Mostní (Brückengasse, Kettenbrückengasse)
Podle původního řetězového mostu přes řeku Ostravicic v této ulici, vystavěného v roce 1851.
1919 Těšínská (Tescher Straße)
Podle svého směru k městu Těšínu, tvořila součást staré Císařské silnice (Kaiser Straße) z Opavy do Těšína.

V roce 1948 bylo navrženo přejmenování na třídu Národního odboje, nebo Sokolovskou třídu.


Vývoj průběhu ulice
původní ulice v Mor. Ostravě.
byl název prodloužen do Sl. Ostravy o tehdejší ulice Adolfa Hitlera a Göringova a pak dále do Radvanic.
byla část ulice v Mor. Ostravě sloučena do průběhu Gottwaldovy třídy.
byla ulice výrazně přebudována a název byl prodloužen až do Bartovic.
bylo při přestavbě Bohumínské ulice upraveno její napojení.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie