Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

GÖRINGOVA

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice byla původně součástí staré Císařské silnice (Kaiser Straße), pozd. Říšské silnice (Reichs Straße) z Opavy do Těšína, budované koncem 18. století.

Vývoj pojmenování ulice
1939 Göringova (Hermann Göring Straße)
Hermann Göring (1893–1946), německý nacistický politik, zakladatel gestapa, vrchní velitel Luftwaffe.
1942 Göringova
Název zanikl sloučením do nového průběhu ulice Těšínské.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie