Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

PALKOVSKÉHO

Katastr

Vítkovice (Zábřeh)
Popis ulice
  • Zástavba ulice vznikala v letech 1922 - 1926.
  • Projektovaný severní úsek se stal roku 1942 součástí tehdejší Plzeňské silnice, ale po změně její trasy zanikl roku 1972 při výstavbě náspu pro nový úsek Plzeňské.
  • V roce 1960 byla upravena územně správní hranice obvodu Vítkovice, a ulicí tak nyní prochází společná hranice Zábřehu a Vítkovic.

Vývoj pojmenování ulice

1931 Palkovského
Edmund Palkovský (1858–1930), český vlastenec, právník, podnikatel a činovník českých národních organizací na Ostravsku. Rodák z Brušperku.
1939 Sudetská (Sudeten Straße)
Sudety, pohraničního území ČSR obývané převážně německým obyvatelstvem, které získalo Německo mnichovskou dohodou.
1945 Palkovského
viz výše

V roce 1963 bylo navrženo sloučení do ulice Plzeňské pro její jednotný průběh.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla ulice prolomena jižně až k Ruské třídě.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie