Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

STALINOVA

Katastr

Svinov
Popis ulice
  • Ulice byla součástí staré Císařské silnice (Kaiser Straße) z Opavy do Těšína, budované koncem 18. století.
  • Rokem 1952 její název zanikl sloučením do Gottwaldovy třídy.

Vývoj pojmenování ulice
1918 Tusarova
Vlastimil Tusar (1880–1924), sociálnědemokratický politik a novinář, předseda vlády ČSR.
1939 Konrada Henleina (Konrad Henlein Straße)
Konrad Henlein (1898–1945), nacistický politik, 1. předseda Sudetoněmecké strany, říšský místodržící Sudetské župy.
1945 Stalinova
Stalin, vl. jménem Josif Vissarionovič Džugašvili (1878–1953),sovětský komunistický politik, jeden z nejkrutějších diktátorů v historii lidstva, v letech 1922–1952 generální tajemník KSSS.
1952 Stalinova
Název zanikl sloučením s Gottwaldovou třídou.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie